Polislagen
Norstedts Juridik

Polislagen

0

0 kr (exkl. moms)

I den tolfte upplagan av polislagskommentaren beskrivs och kommenteras de författningsändringar, främst i polislagen, som har föranletts av den nya organisationen av det svenska polisväsendet som infördes den 1 januari 2015. Därtill beaktas ny rättspraxis och ny litteratur, bl.a. JO-uttalanden, inom rättsområdet.