Polislagen
Norstedts Juridik

Polislagen

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr (exkl. moms)

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

I den tolfte upplagan av polislagskommentaren beskrivs och kommenteras de författningsändringar, främst i polislagen, som har föranletts av den nya organisationen av det svenska polisväsendet som infördes den 1 januari 2015. Därtill beaktas ny rättspraxis och ny litteratur, bl.a. JO-uttalanden, inom rättsområdet.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Målgrupp
Studerande, Offentlig förvaltning, Juridiska
Digital upplaga: