Polislagen
Norstedts Juridik

Polislagen

En kommentar

61100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

611 kr

Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin tolfte upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer.


Bestämmelserna i lagen har kommenterats ingående med målsättningen att kommentarerna ska underlätta den praktiska tillämpningen. I den nya upplagan beskrivs och kommenteras de författningsändringar, främst i polislagen, som har föranletts av den nya polisorganisationen som infördes den 1 januari 2015. Även de senaste författningsändringarna, bland annat den nya 29 a § som reglerar möjligheten för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att överlämna en transport av någon som är berövad friheten till Kriminalvården tas upp.


Kommentaren tar upp ny rättspraxis, bland annat JO-uttalanden, och ny litteratur inom rättsområdet och behandlar också lagstiftning som ligger nära polislagen, till exempel lagstiftningen om omhändertagande av berusade personer. Denna upplaga har försetts med fler rubriker för att öka läsvänligheten. Kommentaren avser rättsläget den 1 juni 2017
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin tolfte upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer.


Bestämmelserna i lagen har kommenterats ingående med målsättningen att kommentarerna ska underlätta den praktiska tillämpningen. I den nya upplagan beskrivs och kommenteras de författningsändringar, främst i polislagen, som har föranletts av den nya polisorganisationen som infördes den 1 januari 2015. Även de senaste författningsändringarna, bland annat den nya 29 a § som reglerar möjligheten för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att överlämna en transport av någon som är berövad friheten till Kriminalvården tas upp.


Kommentaren tar upp ny rättspraxis, bland annat JO-uttalanden, och ny litteratur inom rättsområdet och behandlar också lagstiftning som ligger nära polislagen, till exempel lagstiftningen om omhändertagande av berusade personer. Denna upplaga har försetts med fler rubriker för att öka läsvänligheten. Kommentaren avser rättsläget den 1 juni 2017
Målgrupp
Studerande, Juridiska, Offentlig förvaltning
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
  • Publicerad: 2017-08-15
  • Version: 12
  • Serie: Gula Biblioteket
  • ISBN: 978-913911562-5