.
Polislagen
  • Straffrätt
  • Offentlig rätt
  • Ordning och säkerhet
  • Förvaltningsrätt
  • Statsrätt

Polislagen

Johan Munck, Ebba Sverne Arvill

En kommentar

0
Polislagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin fjortonde upplaga. I verket beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer. Bestämmelserna i lagen har kommenterats ingående med målsättningen att kommentarerna ska underlätta den praktiska tillämpningen.

I den nya upplagan beskrivs och kommenteras de författningsändringar, främst i polislagen, som tillkommit efter det att den förra upplagan kom ut. I kommentaren behandlas de författningsändringar som har föranletts av den nya polisorganisation som infördes den 1 januari 2015. Kommentaren tar upp ny rättspraxis, bland annat JO-uttalanden, och ny litteratur inom rättsområdet och behandlar också lagstiftning som ligger nära polislagen, till exempel lagstiftningen om omhändertagande av berusade personer. Kommentaren avser rättsläget den 15 februari 2021.