Polisens utredningar av hedersrelaterat våld
Brottsförebyggande rådet/Brå

Polisens utredningar av hedersrelaterat våld

17800

178 kr

Författare:
Emma Ekström
Kan hotade hedersoffer lita till polisens skydd?Det senaste hedersmordet i april 2012 visar att så inte är fallet.*Här presenteras en genomgång av polisutredningar från 2009 med kvinnor som utsatts för hedersvåld samt intervjuer med polisanställda, åklagare och representanter från bl.a. skyddade boenden.Lyfter fram vad som behöver förbättras i polisens arbete, t.ex.:
  • att förhöra de närvarande direkt på platsen för brottet
  • att hålla flera förhör med den hotade kvinnan
  • att hålla fler förhör med misstänkta och vittnen (söka brett)
  • att lägga fokus på kvinnans sammantagna livssituation snarare än på »särskilda tecken på hedersrelaterad brottslighet».
*Så sent som i april 2012 kom nyheten om ännu ett hedersmord - en 16-årig pojke är misstänkt för att ha knivmördat sin 19-åriga syster. Detta har kunnat ske trots att polisen gjort en riskbedömning på uppmaning av den skyddsorganisation (»Tänk om»), som kvinnan hade kontakt med.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.
Produktdetaljer: