Polisens utredningar av butiksrån
Brottsförebyggande rådet/Brå

Polisens utredningar av butiksrån

14700

147 kr

30 procent av butiksrånen klaras upp!Presenterar en granskning av polisens utredningar av butiksrån. Totalt ingår 363 fall i granskningen, vilket utgör omkring hälften av alla fullbordade och försök till butiksrån som polisanmäldes 2008.Konstaterar att fler butiksrån klaras upp jämfört med andra brott. Det finns dock möjligheter att förbättra uppklarningsprocenten genom att t.ex. sätta in mer resurser för t.ex. förhör med personal och vittnen.Uppföljning av rapport från 2011. Se under Relaterade produkter t.h.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.
Produktdetaljer: