Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning. Ds 2018:35
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt

Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning. Ds 2018:35

9500

95 kr (exkl. moms)

Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning. Ds 2018:35

Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning. Ds 2018:35

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 114
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Ds 2018:035
  • ISBN/Best.nr: 978-913824860-7
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Förslagen ska ge Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten en utökad tillgång till uppgifter från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Utredaren föreslår en ny lag som möjliggör att polisen tar emot uppgifter från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet även efter det att en förundersökning har inletts. Lagen förbjuder att uppgifterna används för att utreda brott. Med lagen kommer Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten att kunna inrikta signalspaning och ta emot underrättelser med uppgifter från signalspaning trots att det pågår en förundersökning. Uppgifterna kan då användas i polisens underrättelseverksamhet, t.ex. i syfte att förhindra brottslig verksamhet.

Polisen ska enligt den föreslagna lagen se till att tillgången till uppgifterna begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Det ska särskilt beaktas att uppgifterna inte får användas för att utreda brott.Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden föreslås utöva tillsyn över polisens tillämpning av den nya lagen.
Se längre ned för hänvisning till propositionen som presenterats efter Ds:n.