.
Polisens syn på utredning av mängdbrott. Brå rapport 2013:20

Polisens syn på utredning av mängdbrott. Brå rapport 2013:20

Uppdraget "satsningen på fler poliser"

18800

188 kr (exkl. moms)

Polisens syn på utredning av mängdbrott. Brå rapport 2013:20

Polisens syn på utredning av mängdbrott. Brå rapport 2013:20

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Här har Brå gått vidare i analysen av de problem som polisen har när det gäller personuppklaring av mängdbrott. Rapporten är inriktad på hela utredningsprocessen, från anmälningsupptagning till slutredovisning. Syftet har varit att få polisers egen bild av hinder och lösningar. Studien bygger på enkätsvar från cirka 650 poliser, deltagande obeservationer och en mängd intervjuer.
Vill du ha löpande bevakning av Brås utgivning? Då rekommenderar vi en stående order på Samtliga rapporter från Brå.