.
Polisens syn på brottsförebyggande arbete. Brå rapport 2013:21

Polisens syn på brottsförebyggande arbete. Brå rapport 2013:21

Uppdraget "satsningen på fler poliser"

15100

151 kr (exkl. moms)

Polisens syn på brottsförebyggande arbete. Brå rapport 2013:21

Polisens syn på brottsförebyggande arbete. Brå rapport 2013:21

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Brå har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera den satsning på fler poliser som gjordes 2006 - 2010. När det gäller det brottsförebyggande arbetet visade den första rapporten att detta hade ökat och blivit mer systematiskt och planerat. Dock fanns brister i kvalitén. I den här rapporten har Brå gått vidare i analysen av polisens brottsförebyggande arbete. Syftet är att få polisens egen bild av problem och lösningar. Studien bygger på enkätsvar från ca 250 poliser i yttre tjänst och 100 närpolischefer.
Vill du ha löpande bevakning av Brås utgivning? Då rekommenderar vi en stående order på Samtliga rapporter från Brå.