.
Polisens möte med organiserad brottslighet

Polisens möte med organiserad brottslighet

En undersökning om otillåten påverkan

22100

221 kr (exkl. moms)

Polisens möte med organiserad brottslighet

Polisens möte med organiserad brottslighet

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Denna rapport beskriver förekomsten av och strukturen på den otillåtna påverkan som riktas mot polisanställda. Materialet bygger på enkäter som skickats till poliser och civilanställda, intervjuer med bland annat utsatta poliser och påverkare med koppling till organiserad brottslighet, och deltagande observationer.

Att motverka otillåten påverkan från organiserad brottslighet är själva grunden för en effektiv bekämpning av denna brottslighet. Genom trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korruption försöker personer med koppling till organiserad brottslighet påverka enskilda poliser.

Följden kan bli att poliser tittar åt ett annat håll, läcker känslig information och beter sig på ett sätt som strider mot Polisens uppdrag och uppgift.

Den typ av organiserad brottslighet som avses i denna rapport sträcker sig från ungdomsgäng i utkanten av organiserade kriminella verksamheter till nätverk som specialiserat sig på en specifik illegal vara eller tjänst. Däremellan återfinns förortsgäng, mc-gäng, fängelsegäng och politiska extremistgrupperingar.