.
Polisens arbete med medborgarlöften. Brå rapport 2018:14

Polisens arbete med medborgarlöften. Brå rapport 2018:14

Fallstudier från fyra områden i Sverige

23000

230 kr (exkl. moms)

Polisens arbete med medborgarlöften. Brå rapport 2018:14

Polisens arbete med medborgarlöften. Brå rapport 2018:14

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

I samband med att polisen ombildades till en Polismyndighet, beslutades att polisen skulle börja arbeta med medborgarlöften för att komma närmare medborgarna. Modellen innebär att polisen i högre utsträckning än tidigare engagerar och involverar medborgares, medarbetares och andra samhällsaktörers upplevelser, erfarenheter och kunskaper i sin verksamhet och i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Förhoppningen är att arbetet ska leda till en ökad känsla av delaktighet bland medborgare, ett ökat förtroende för polisen, en ökad trygghet och att fler brott förebyggs.

Den här rapporten är en utvärdering av polisens arbete med medborgarlöften i fyra utvalda områden. Brottsförebyggande rådet (Brå) har studerat hur arbetet fungerat i praktiken i dessa områden och undersökt om arbetet har lett till några förändring­ar i riktning mot de uppsatta målen med medborgarlöftena. I rapporten presenteras även förslag på hur arbetet kan utvecklas och förbättras i framtiden.

Rapporten vänder sig i första hand till Polismyndigheten, men även till andra aktörer som arbetar med medborgarlöften och med lokalt brottsförebyggande arbete.