.
Polisanmälda våldtäkter mot barn. Brå rapport 2011:6

Polisanmälda våldtäkter mot barn. Brå rapport 2011:6

En uppdaterad kunskapsbild

17800

178 kr (exkl. moms)

Polisanmälda våldtäkter mot barn. Brå rapport 2011:6

Polisanmälda våldtäkter mot barn. Brå rapport 2011:6

Lagerstatus: Få i lager

Om publikationen

En översiktlig bild av de lagändringar rörande våldtäkt mot barn som är aktuella under perioden 1995 till 2008. Beskriver några effekter som förändringarna i lagstiftningen har haft på den anmälda våldtäktsbrottsligheten mot barn och ungdomar. Presenterar också en fördjupad bild av 2008 års polisanmälda våldtäkter mot personer upp till 18 år och redogör för vilka det är som har begått brotten och i vilka typer av situationer som brotten sker.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.