.
Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt. SOU 2010:79
  • Hälsa och sjukvård
  • Socialrätt
  • Skola och utbildning

Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt. SOU 2010:79

Rapport IX från Delegationen för jämställdhet i skolan (Deja)

24000

240 kr (exkl. moms)

Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt. SOU 2010:79

Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt. SOU 2010:79

  • Utgivare: Utbildningsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 118
  • Utgiven: 2010
  • ISBN/Best.nr: 978-913823467-9
  • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Socialrätt, Skola och utbildning
  • Taggar:

Om publikationen

En översikt över forskning om skolfaktorers inverkan på flickors och pojkars psykosociala hälsa. Översikten har sammanställts av docnet Mara Westling Allodi vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, under medverkan av professor emerita Siv Fischbein och professor Jan-Eric Gustafsson.
För fler betänkanden/rapporter från Delegationen för jämställdhet i skolan - klicka på länken under Lagstiftningskedjan!

Teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!