Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt. SOU 2010:79
Utbildningsdepartementet

Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt. SOU 2010:79

24000

240 kr

En översikt över forskning om skolfaktorers inverkan på flickors och pojkars psykosociala hälsa. Översikten har sammanställts av docnet Mara Westling Allodi vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, under medverkan av professor emerita Siv Fischbein och professor Jan-Eric Gustafsson.
För fler betänkanden/rapporter från Delegationen för jämställdhet i skolan - klicka på länken under Lagstiftningskedjan!Teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!
Produktdetaljer: