Plats för nyanlända i fler skolor. SOU 2016:9.
Utbildningsdepartementet

Plats för nyanlända i fler skolor. SOU 2016:9.

19300

193 kr

I grundskolan och grundsärskolan ska en kommun få göra undantag från bestämmelserna om placering enligt vårdnadshavarnas önskemål och elevers berättigade krav på en placering nära hemmet om det finns särskilda skäl med hänsyn till kommunens mottagande av nyanlända elever eller andra elever som varit bosatta i landet en kortare tid.Särskild utredare: Ebba Östlin
Köp utredningen för att ta del av den kompletta analysen och förslagen!För att hålla koll på utredningar från Utbildningsdepartementet - teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!
Produktdetaljer: