Plats för fler som bygger mer. SOU 2015:105.
Socialdepartementet

Plats för fler som bygger mer. SOU 2015:105.

28000

280 kr (exkl. moms)

Utredningens uppdrag har varit att undersöka förutsättningar för en bättre konkurrens, så att utbudet av nya bostäder långsiktigt kan anpassas till efterfrågan, och vid behov föreslå åtgärder som kan förbättra konkurrensen.I uppdraget ingick att undersöka anbudskonkurrensen vid offentlig upphandling av bostadsbyggande och inslaget av utländska aktörer. Utredningen har analyserat hur vertikal och horisontell integration samt andra ägarsamband påverkar konkurrensen i byggsektorn och undersökt möjligheterna att förbättra konkurrensen inom bostadsbyggandet.En uppgift har också varit att undersöka om det finns finansiella restriktioner vid bostadsbyggande och varför de statliga kreditgarantierna inte används. Utredningen har även undersökt de svenska förhållandena inom de områden som direktiven pekar ut med ett antal nordiska och europeiska länder. Några av avsnitten behandlar:
  • Bostadsbyggandets förutsättningar
  • Byggmarknadernas struktur
  • Integration, ägarsamband och konkurrens
  • Finansiering av bostadsbyggande
  • Allmännyttans upphandling av bostadsbyggande
  • En gemensam problembild i flera europeiska länder
  • Hur kan konkurrensen förbättras?
  • Brist på byggbar mark
Köp utredningen så får du ta del av de kompletta förslagen!
Särskild utredare: Sten NybergTeckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: