Planera för effekt! SOU 2014:84
Näringsdepartementet

Planera för effekt! SOU 2014:84

28000

280 kr (exkl. moms)

Samordningsrådets övergripande arbetsuppgifter har varit att genomföra dialogforum, etablera en kunskapsplattform och att ta fram ett förslag på en nationell handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät.Handlingsplanens rekommendationer och förslag har delats in i tre huvudområden som också har sin motsvarighet i samordningsrådets målformulering:
  • Politiska ramverk och marknadsvillkor
  • Kunddeltagande och samhällsaspekter
  • FoU, innovation och tillväxt
Slutligen innehåller också handlingsplanen ett avslutande avsnitt med diskussion om åtgärder på lång sikt som inte direkt knyter an till rekommendationerna i handlingsplanen.
Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!
Produktdetaljer: