.
Plan- och bygglagen (2010:900)

Plan- och bygglagen (2010:900)

Camilla Adolfsson, Joel Björk-Werner, Johan Hjalmarsson

En kommentar Del 1-2. Stående order

Produkt-id: 6684005662886
ID: P000011812

7.251 kr (exkl. moms)

Plan- och bygglagen (2010:900)

Plan- och bygglagen (2010:900)

Om boken

Lagkommentaren behandlar plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011.

Plan- och bygglag (2010:900) ersätter tidigare plan- och bygglag (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
- Plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps.
- Nya bestämmelser om att miljö- och klimataspekter ska beaktas vid planläggning och byggande införs.
- Översiktsplanens strategiska funktion stärks liksom kravet på aktualitetsprövning av planen.
- Kraven på detaljplanens utformning nyanseras. En möjlighet att begära planbesked införs. Krav på att detaljplan måste föregås av ett program slopas, liksom fastighetsplan.
- En handläggningstid på högst tio veckor införs för bygglov.
- Det generella kravet på bygganmälan före byggstart slopas.
- Det ställs krav på certifiering av kontrollansvariga och sakkunniga.
- Ny instansordning. I samband med att den nya plan- och bygglagen träder i kraft ändras också reglerna om instansordning för bl.a. ärenden enligt plan- och bygglagen.

Säljs som stående order på pärmar med lösblad.

Stående order innebär att du beställer kommande uppdateringar. Supplement sänds till kunden och faktureras i samband med leverans. Priset på supplementen varierar beroende på omfång. En stående order gäller till dess att den sägs upp.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/LPLABY7.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000011812", "primary"=>"true", "verkid"=>"P0000117491", "subject_areas"=>["Fastighetsrätt, miljö och samhälle"], "subtitle"=>"En kommentar Del 1-2. Stående order", "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1710", "id"=>"DDB4B11CE4726803C125771A0050267B", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Camilla", "lastname"=>"Adolfsson"}, {"contact_id"=>"2163", "id"=>"CT000002163", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Joel", "lastname"=>"Björk-Werner"}, {"contact_id"=>"0578", "id"=>"3351E655EF4270CFC125801E004D7730", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Johan", "lastname"=>"Hjalmarsson"}], "prodtype"=>"Pärm med lösblad", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"3625", "size"=>"1954", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2023", "show_stock"=>"No", "publicerat_datum"=>"2023-10-11", "publicerat_timestamp"=>1696982400}