.
Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen

En kommentar

139300

1,393 kr (exkl. moms)

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 1068
  • Utgiven: 2021
  • Serie: Lexino
  • ISBN: 9789139400011
  • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
  • Författare: Jesper Blomberg, Johan Svensson

Om boken

Plan- och byggrätt är ett rättsområde som fått en allt större betydelse för samhällsutvecklingen i stort och som reglerar frågor av mycket stor vikt för både enskilda och det allmänna, allt från översiktlig planering till ingripande mot svartbyggen.

Plan- och bygglagen – en kommentar behandlar plan- och bygglagen paragraf för paragraf med hänvisningar till relevant reglering på närliggande områden. Boken riktar sig till den som söker en fördjupad – men ändå lättillgänglig – sammanfattning av rättsläget.
Kommentaren bygger på en genomgång av författningstext och förarbeten, men framför allt på ett stort antal rättsfall.

Kommentaren behandlar bl.a. regler om
• de allmänna och enskilda intressen som ska beaktas,
• det s.k. kommunala planmonopolet och kommunens översikts- resp. detaljplanering,
• bygglovsplikt och förutsättningar för bygglov,
• startbesked och slutbesked samt
• tillsyn, ingripande och sanktionsavgift och processuella regler rörande överprövning av kommunala beslut.