.
Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen

Jesper Blomberg, Johan Svensson

En kommentar

155100

1.551 kr (exkl. moms)

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Plan- och byggrätt är ett rättsområde som fått en allt större betydelse för samhällsutvecklingen i stort och som reglerar frågor av mycket stor vikt för både enskilda och det allmänna, allt från översiktlig planering till ingripande mot svartbyggen.

Plan- och bygglagen – en kommentar behandlar plan- och bygglagen paragraf för paragraf med hänvisningar till relevant reglering på närliggande områden. Boken riktar sig till den som söker en fördjupad – men ändå lättillgänglig – sammanfattning av rättsläget.
Kommentaren bygger på en genomgång av författningstext och förarbeten, men framför allt på ett stort antal rättsfall.

Kommentaren behandlar bl.a. regler om
• de allmänna och enskilda intressen som ska beaktas,
• det s.k. kommunala planmonopolet och kommunens översikts- resp. detaljplanering,
• bygglovsplikt och förutsättningar för bygglov,
• startbesked och slutbesked samt
• tillsyn, ingripande och sanktionsavgift och processuella regler rörande överprövning av kommunala beslut.