Perspektiv på spelande och spelproblem
Statens folkhälsoinstitut

Perspektiv på spelande och spelproblem

5000

50 kr

Skriften visar på bredden inom dagens spelforskning och presenterar några olika perspektiv på spelande. Skriften vänder sig främst till personer som i sitt arbete kommer i kontakt med spelande och spelproblem men kan med fördel läsas av alla som arbetar med beroendefrågor.
Produktdetaljer: