.
Personuppgiftslagen i praktiken
  • Offentlig rätt
  • Förvaltningsrätt

Personuppgiftslagen i praktiken

Roger Petersson, Klas Reinholdsson
0
Personuppgiftslagen i praktiken
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Personuppgiftslagen innebär bl.a. att ansvaret för att personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt i första hand ligger på den som behandlar uppgifterna. I denna bok beskrivs de regler som gäller för sådan behandling. Boken vänder sig till alla som behandlar personuppgifter, såväl inom den offentliga som den privata sektorn. Genom praktiska exempel belyser boken de ofta mycket komplicerade reglerna och sätter in dem i sitt sammanhang. Den ger på så sätt värdefull vägledning för dem som skall tillämpa lagen. Denna femte upplaga av boken har anpassats efter ändrad lagstiftning och rättspraxis fram till den 1 januari 2012.