Personuppgiftslagen
Norstedts Juridik

Personuppgiftslagen

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr

I denna kommentar på internet kommenteras personuppgiftslagen (1998:204) i den lydelse lagen har från och med den 1 april 2011. Kommentaren finns också i tryckt form i en fjärde upplaga från 2011.I princip har material till och med september 2017 kunnat beaktas.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Målgrupp
Juridiska, Offentlig förvaltning
Digital upplaga: