Personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet
Utbildningsdepartementet

Personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet

8000

80 kr (exkl. moms)

Under våren 2016 beslutades inom EU en förordning som är en ny generell reglering för personuppgiftsbehandling inom unionen. Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) har i uppdrag att föreslå anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser på generell svensk nivå.

En särskild utredare får nu i uppdrag att föreslå kompletterande regleringar för behandling av personuppgifter inom utbildningsområdet, med undantag för forskningsverksamhet.
Tryckt upplaga: