Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. SOU 2017:50
Finansdepartementet

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. SOU 2017:50

Delbetänkande från Forskningsdatautredningen

55000

550 kr (exkl. moms)

Redovisar uppdraget att dels analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddsförordningen (EU 2016/679) börjar tillämpas den 25 maj 2018, dels lämna de författningsförslag som behövs.

Förslagen ska avse reglering utöver de generella bestämmelser som Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) föreslår i sitt betänkande (SOU 2017:39 - se Relaterade produkter, till höger). Dessutom har utredningen haft i uppdrag att överväga och eventuellt föreslå anpassningar i viss närliggande lagstiftning. Några av områdena som gås igenom:
 • Begreppet forskningsändamål
 • En forskningsdatalag
 • Samtycke
 • Känsliga personuppgifter
 • Personuppgifter om lagöverträdelser m.m.
 • Personnummer och samordningsnummer
 • Tillsyn och sanktioner

Särskild utredare: Cecilia Magnusson Sjöberg

För analyser och förslag - köp ditt eget exemplar av utredningen!
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 516
 • Utgiven: 2017
 • Serie: SOU 2017:050
 • ISBN/Best.nr: 978-913824625-2
 • Ämnen: Offentlig förvaltning, Utbildning & Forskning