Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. SOU 2017:50
 • Offentlig rätt
 • Skola och utbildning

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. SOU 2017:50

Delbetänkande från Forskningsdatautredningen

55000

550 kr (exkl. moms)

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. SOU 2017:50

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. SOU 2017:50

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 516
 • Utgiven: 2017
 • Serie: SOU 2017:050
 • ISBN/Best.nr: 978-913824625-2
 • Ämnen: Offentlig rätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Redovisar uppdraget att dels analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddsförordningen (EU 2016/679) börjar tillämpas den 25 maj 2018, dels lämna de författningsförslag som behövs.

Förslagen ska avse reglering utöver de generella bestämmelser som Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) föreslår i sitt betänkande (SOU 2017:39 - se Relaterade produkter, till höger). Dessutom har utredningen haft i uppdrag att överväga och eventuellt föreslå anpassningar i viss närliggande lagstiftning. Några av områdena som gås igenom:
 • Begreppet forskningsändamål
 • En forskningsdatalag
 • Samtycke
 • Känsliga personuppgifter
 • Personuppgifter om lagöverträdelser m.m.
 • Personnummer och samordningsnummer
 • Tillsyn och sanktioner

Särskild utredare: Cecilia Magnusson Sjöberg

För analyser och förslag - köp ditt eget exemplar av utredningen!