.
Personligt ansvar
  • Associationsrätt
  • Redovisning och revision
  • Redovisning och Revision

Personligt ansvar

Kent Löfgren, Kerstin Fagerberg, Anders Lagerstedt, Roger Persson Österman, Bo Svensson

vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd

54000

540 kr (exkl. moms)

Personligt ansvar

Personligt ansvar

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Boken beskriver de regler i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och skatteförfarandelagen
som kan medföra att aktieägare, styrelseledamöter och vd kan göras personligen ansvariga för bolagets förpliktelser. Reglerna om likvidationsplikt, värdeöverföring, låneförbudet samt företrädaransvaret för skatter och avgifter behandlas ingående. Boken innehåller också en utförlig genomgång av skattefrågor vid obestånd sett ur ett gäldenärs- och borgenärsperspektiv.

I denna sjunde upplaga av Personligt ansvar har uppdateringar skett med hänsyn till lagändringar, reformarbete och ny praxis t.o.m. juli 2020. Även redogörelsen för de regler och normer inom redovisningsområdet som berör här aktuella frågeställningar har uppdaterats och utökats. Avsikten med boken är att den ska vara ett värdefullt hjälpmedel för t.ex. revisorer, advokater och andra rådgivare som rent praktiskt arbetar med reglerna. Den kan också användas som lärobok vid undervisning på universitet och högskolor.