Personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska farrtyg, föreskrifter
Sjöfartsverket

Personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska farrtyg, föreskrifter

3500

35 kr (exkl. moms)

Ändrad genom SJÖFS 2008:50. Ersätter SJÖFS 1994:27.
Tryckt upplaga: