Personaljuridik
Norstedts Juridik

Personaljuridik

100700
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1,007 kr

Författare:
Tommy Iseskog

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

I den tjugoåttonde upplagan har samtligakapitel reviderats och uppdaterats med beaktandeav ny lagstiftning och nya domar från Arbetsdomstolen.Särkilt viktiga förändringar har gjorts i kapitlen Anställningsavtal - anställningsskydd, Diskriminering, Arbetsmiljö samt i Sjukfrånvaro, sjuklön och sjuklönenansvar.Personaljuridik beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Boken kan användas både som handbok och som lärobok.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Inbunden bok
  • Omfång: 1002
  • Utgiven: 2015
  • ISBN: 978-913911463-5

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Tommy Iseskog
Detta är den trettioförsta upplagan av PERSONALJURIDIK. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet ”personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.PERSONALJURIDIK är upplagd så att den ska kunna användas som såväl handbok som lärobok inom området. I den trettioförsta upplagan, som utkommer trettionio år efter bokens första upplaga, har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis.Särskilt viktiga förändringar har gjorts i kapitlen om kollektivavtal, anställning, diskriminering och skydd för företagshemligheter.
Målgrupp
Juridiska, Human Resources
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Arbetsrätt och arbetsmiljö
  • Publicerad: 2018-08-21
  • Version: 31
  • ISBN: 978-913911463-5