.
Personaljuridik 2024
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Personaljuridik 2024

Tommy Iseskog
Planerad utgivning under augusti 2024.
127000

1.270 kr (exkl. moms)

Personaljuridik 2024

Personaljuridik 2024

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Inbunden bok
  • Upplaga: 37
  • ISBN: 9789139030010
  • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv
  • Taggar: Arbetsrätt
  • Författare: Tommy Iseskog

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Detta är den trettiosjunde upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet ”personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Boken är upplagd så att den ska kunna användas som såväl handbok som lärobok inom området.

I den trettiosjunde upplagan, som utkommer 45 år efter bokens första upplaga, har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis.

Särskilt viktiga förändringar har gjorts i kapitlen om arbetsmiljö (ny föreskriftssystematik), föräldraförsäkring och föräldraledighet (dubbeldagar och möjlighet att överlåta föräldrapenning), sjuklönelagen (ersättning för höga sjuklönekostnader slopas) och sysselsättning – arbetslöshet (etableringsjobb och arbetskraftsinvandring).

Därutöver har boken tillförts ett helt nytt kapitel om arbetsrätten i krig och kris.