.
Personaljuridik 2022
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Arbetsrätt

Personaljuridik 2022

Tommy Iseskog
118400

1.184 kr (exkl. moms)

Personaljuridik 2022

Personaljuridik 2022

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Inbunden bok
 • Upplaga: 35
 • Omfång: 1294
 • Utgiven: 2022
 • ISBN: 9789139026167
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv
 • Taggar: Arbetsrätt
 • Författare: Tommy Iseskog

Om boken

Detta är den trettiofemte upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet ”personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Boken är upplagd så att den ska kunna användas som såväl handbok som lärobok inom området.

I den trettiofemte upplagan, som utkommer mer än fyrtio år efter bokens första upplaga, har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis. Särskilt viktiga förändringar har gjorts i kapitlen om anställning – anställningsskydd, (bl.a. tidsbegränsade anställningar och uppsägning), inhyrning av arbetskraft (anställningsskydd vid långtidsinhyrning och skydd för visselblåsare (en helt ny lag).