.
Personaljuridik 2021

Personaljuridik 2021

115700

1,157 kr (exkl. moms)

Personaljuridik 2021

Personaljuridik 2021

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Inbunden bok
  • Upplaga: 34
  • Omfång: 1282
  • Utgiven: 2021
  • ISBN: 9789139025023
  • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv
  • Författare: Tommy Iseskog

Om boken

Detta är den trettiofjärde upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet ”personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Boken är upplagd så att den ska kunna användas som såväl handbok som lärobok inom området.

I den trettiofjärde upplagan, som utkommer mer än fyrtio år efter bokens första upplaga, har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis. Särskilt viktiga förändringar har gjorts i kapitlen om kollektivavtal (regler om korttidsarbete), anställning – anställningsskydd, (pågående lagstiftningsarbete), arbetsmiljö (arbetsanpassning) och skydd för visselblåsare (en helt ny lag).

TOMMY ISESKOG är universitetslektor och arbetsrättsexpert, verksam inom det arbetsrättsliga området som författare, debattör och konsult.