.
Pensionsstiftelser
  • Bank- och finansmarknadsrätt

Pensionsstiftelser

Annette Tiljander
0
Pensionsstiftelser
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Pensionsstiftelser är ett sätt att trygga tjänstepensioner som är vanligt i större företag i Sverige.

Detta verk beskriver de regler som gäller för pensionsstiftelser och den administration som en styrelse eller ledning av en pensionsstiftelse ska hantera, inklusive frågeställningar som är aktuella för gemensamma pensionsstiftelser och större pensionsstiftelser. Nya EU-regelverk som påverkar pensionsstiftelser beskrivs också.

Även frågeställningar som är aktuella för arbetsgivaren och relationen till pensionsstiftelsen behandlas i verket, som till exempel arbetsgivarens möjligheter att göra avsättningar till pensionsstiftelsen och begära gottgörelse från pensionsstiftelsen. Verket innehåller också exempel på olika riktlinjer och dokument samt information som en pensionsstiftelse ska upprätta enligt gällande regelverk. Även vissa dokument som kan vara bra att upprätta för att hantera pensionsstiftelsens administration exemplifieras.

Verket vänder sig i första hand till styrelseledamöter och olika specialister som arbetar med pensionsstiftelser hos arbetsgivare, revisionsbyråer, advokatbyråer eller myndigheter.