.
Penningtvätt och annan penninghantering. Brå rapport 2015:22

Penningtvätt och annan penninghantering. Brå rapport 2015:22

Kriminella, svarta och grumliga pengar i legal ekonomi

35300

353 kr (exkl. moms)

Penningtvätt och annan penninghantering. Brå rapport 2015:22

Penningtvätt och annan penninghantering. Brå rapport 2015:22

Lagerstatus: Få i lager

Om publikationen

Vad är penningtvätt? Vad är kriminella, svarta och grumliga pengar? Hur används pengar från brott? Vilka sektorer i samhället utsätts för penningtvätt? Hur ser riskerna ut? Vilka internationella aspekter finns? Frågorna är många och begreppen snåriga.

Gärningspersoner för över pengar mellan konton, köper dyra bilar och tar hjälp av rådgivare för att placera ille­gala pengar i skatteparadis. För att kunna konsumera och investera sina brottsvinster använder de olika metoder för att dölja pengarnas ursprung och komma runt samhällets kontroller.

Den här rapporten, som grundar sig på ett regeringsuppdrag, utgår från hur gärnings personerna hanterar pengar från brott.

Rapporten vänder sig till såväl beslutsfattare, som myndig­heter och verksamhetsutövare. Beställ ditt exemplar och läs mer redan idag.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.