.
Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter - Handbok för ombud och vårdpersonal
 • Hälsa och sjukvård
 • Hälso och sjukvård

Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter - Handbok för ombud och vårdpersonal

Lars-Åke Johnsson
Produkt-id: 6595326640294
ID: P000044437
Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter - Handbok för ombud och vårdpersonal
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Karnov Group
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 3
 • Utgiven: 2015
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård
 • Taggar: Hälso och sjukvård
 • Författare: Lars-Åke Johnsson

Om boken

Patientsäkerhetslagen (2010:659) trädde i kraft den 1 januari 2011. Den tar sikte på olika aspekter på patientsäkerheten. Den nya patientlagen (2014:821), som gäller från den 1 januari 2015, syftar till att bl.a. ytterligare stärka och tydliggöra patientens ställning i hälso- och sjukvården och har inneburit att flera ändringar gjorts i patientsäkerhetslagen. I patientsäkerhetslagen ställs krav på att vårdgivarna ska bedriva ett systematiskt och förebyggande patientsäkerhetsarbete. De ska utreda händelser i verksamheten som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Patienter och närstående till patienter måste då ges information om vad som hänt och om möjligt varför det hänt. Legitimerad personal, som bedömts utgöra en fara för patientsäkerheten, ska rapporteras till den nya tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Om t.ex. återkallelse av legitimation blir aktuell, ska saken prövas av Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).Patienter som har klagomål på vården kan enligt patientsäkerhetslagen vända sig till IVO. Klagomålen ska som regel utredas och om det finns brister i vården får IVO i beslut rikta kritik mot såväl vårdgivare som personal. I denna bok förklaras och kommenteras innehållet i patientsäkerhetslagen och andra delar av det både komplicerade och svåröverskådliga rättsliga system som gäller för hälso- och sjukvården. Vägledande prejudikat och belysande, men mindre känd praxis redovisas. Ett särskilt kapitel ägnas åt sjuksköterskornas roll i vården.Boken vänder sig till alla som arbetar i hälso- och sjukvården och till dem som i egenskap av ombud företräder patienter och yrkesutövare. Den är avsedd att även kunna användas i utbildningar. Författaren Lars-Åke Johnsson har arbetat som domare och i regeringskansliet med lagstiftningsfrågor inom medicinaljuridiken. Under många år har han varit verksam som ställföreträdande generaldirektör och ordförande i HSAN.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/produkt-bild-saknas.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000044437", "primary"=>"true", "verkid"=>"AE9A988D82884FED8525844E00319C643", "subject_areas"=>["Hälsa och sjukvård"], "subjects"=>["Hälso och sjukvård"], "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0559", "id"=>"2F63911FB1D8D85EC12576770051B765", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Lars-Åke", "lastname"=>"Johnsson"}], "prodtype"=>"E-bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789176105139", "courselitterature"=>"true", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"KG", "edition"=>"3", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2015", "publicerat_datum"=>"2015-03-17", "publicerat_timestamp"=>1426550400, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}