Patientrörlighet inom EES -- vissa kompletterande förslag. Prop. 2015/16:139
Socialdepartementet

Patientrörlighet inom EES -- vissa kompletterande förslag. Prop. 2015/16:139

10800

108 kr

Innehåller bl.a. förslag till kompletteringar av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011.
Produktdetaljer: