.
Patientlagen
  • Hälsa och sjukvård
  • Hälso och sjukvård

Patientlagen

Lars-Åke Johnsson, Ebba Sverne Arvill

En kommentar

0
Patientlagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Lagstiftningen på hälso- och sjukvårdens område är omfattande, svåröverskådlig och inte alltid så lätt att sätta sig in i. De grundläggande och generella bestämmelser, som har särskild betydelse för patientens ställning och inflytande i vården, har därför samlats i patientlagen.

Boken riktar sig till alla som är verksamma i hälso- och sjukvården eller som har intresse för vårdfrågor. Den kan också användas i olika vårdutbildningar.