.
Patientdatalagen
 • Hälsa och sjukvård
 • Hälso och sjukvård

Patientdatalagen

Manólis Nymark

En kommentar

58600

586 kr (exkl. moms)

Patientdatalagen

Patientdatalagen

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 2
 • Omfång: 348
 • Utgiven: 2023
 • ISBN: 9789139027539
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård
 • Taggar: Hälso och sjukvård
 • Författare: Manólis Nymark

Om boken

Patientdatalagen reglerar behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, tandvården, smittskyddet samt viss annan medicinsk verksamhet. Den reglerar även journalföring inom lagens tillämpningsområde samt regionala och nationella kvalitetsregister.

Patientdatalagen – En kommentar kommenterar lagens samtliga paragrafer och är liksom lagen indelad i tio kapitel. Kommentaren behandlar även den praxis från domstolar och Integritetsskyddsmyndigheten som har utvecklats kring lagen samt sekretess i anknytning till lagens bestämmelser. Socialstyrelsens olika föreskrifter och handböcker som berör patientdatalagens tillämpningsområde behandlas också.

Patientdatalagen – En kommentar riktar sig till jurister, dataskyddsombud, verksamhetschefer, hälso- och sjukvårdspersonal, vårdadministratörer, politiker, systemarkitekter och andra yrkesgrupper som i sin verksamhet konfronteras med frågor om behandling av personuppgifter, informationssäkerhet eller journalföring i hälso- och sjukvården.