.
Patientdatalagen
  • Hälsa och sjukvård
  • Hälso och sjukvård

Patientdatalagen

Manólis Nymark

En kommentar

Planerad utgivning under augusti 2023.
0
Patientdatalagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Patientdatalagen reglerar behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, tandvården, smittskyddet samt viss annan medicinsk verksamhet. Den reglerar även journalföring inom lagens tillämpningsområde samt regionala och nationella kvalitetsregister.

Patientdatalagen – En kommentar kommenterar lagens samtliga paragrafer och är liksom lagen indelad i tio kapitel. Kommentaren behandlar även den praxis från domstolar och Integritetsskyddsmyndigheten som har utvecklats kring lagen samt sekretess i anknytning till lagens bestämmelser. Socialstyrelsens olika föreskrifter och handböcker som berör patientdatalagens tillämpningsområde behandlas också.

Patientdatalagen – En kommentar riktar sig till jurister, dataskyddsombud, verksamhetschefer, hälso- och sjukvårdspersonal, vårdadministratörer, politiker, systemarkitekter och andra yrkesgrupper som i sin verksamhet konfronteras med frågor om behandling av personuppgifter, informationssäkerhet eller journalföring i hälso- och sjukvården.