Patientdatalagen
Norstedts Juridik

Patientdatalagen

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr

I denna bok kommenteras patientdatalagen. Lagen, som trädde i kraft den 1 juli 2008, är en sammanhållande reglering för behandling av personuppgifter m.m. i hälso- och sjukvården, tandvården, smittskyddet samt viss annan medicinsk verksamhet. Patientdatalagen reglerar även journalföring inom lagens tillämpningsområde.Detta är dock inte bara en lagkommentar i traditionell mening. Här behandlas även sekretess i anknytning till patientdatalagen. Boken innehåller vidare ”lathundar” för enkel överskådlighet av regelverket samt tar i beaktande Socialstyrelsens olika föreskrifter och handböcker. Dessutom berörs betydelsen av ett systematiskt arbete med informationssäkerhet samt gränsdragningen mellan det medicintekniska regelverket och patientdatalagen.Målgruppen är inte nödvändigtvis jurister. Språklig hänsyn har tagits till andra läsare som i sin verksamhet konfronteras med frågor om informationshantering eller journalföring i hälso- och sjukvården m.m., exempelvis verksamhetschefer, hälso- och sjukvårdspersonal, politiker, konsulter, systemarkitekter, IT-administratörer, programmerare. Boken lämpar sig också väl som studielitteratur på högskole- och universitetsnivå inom området vårdvetenskap, som sjuksköterske- och läkarutbildningar samt andra utbildningsprogram som innefattar medicinsk informatik eller patientsäkerhet.Patientdatalagen kompletterar handboken Praktisk IT-rätt för sjukvården av samma författare.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: