.
Patentlagen

Patentlagen

Leif Karlsson, Ragnar Lundgren

Kommentar till lagen som den lyder den 1 juli 2013

Produkt-id: 4335669870636
ID: S-6C03AE8B595B438B852582F80033F0
Patentlagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Boken innehåller koncentrerade lagkommentarer till den svenska patentlagen. Syftet är att den ska fungera som en praktiskt användbar handbok att slå upp i för den som vill få en fördjupad förståelse och uttolkning av patentlagens bestämmelser.Kommentarerna är inriktade på det väsentliga, och såväl den hantering som är relaterad till en patentansökan som patentets roll som immateriell egendom kommenteras utifrån lång och djup erfarenhet hos författarna.Genom hänvisningar till förarbeten, rättsfall och litteratur visar boken även vägen till mer uttömmande kunskap om hur lagens paragrafer tillämpas.Boken är ett värdefullt verktyg för den som yrkesmässigt hanterar patentfrågor, men kan också vara till stor nytta för den som mer sporadiskt kommer i kontakt med patent.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139017240.jpg", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-6C03AE8B595B438B852582F80033F0", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-6C03AE8B595B438B852582F80033F0E0", "verkid"=>"6C03AE8B595B438B852582F80033F07C1", "subject_areas"=>["Ekonomi"], "subtitle"=>"Kommentar till lagen som den lyder den 1 juli 2013", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1865", "id"=>"F4E3B0C1FC7E9214C125773D004AF143", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Leif", "lastname"=>"Karlsson"}, {"contact_id"=>"1548", "id"=>"C30F3A3076EDD443C125773D004B0F76", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Ragnar", "lastname"=>"Lundgren"}], "prodtype"=>"Digital lagkommentar", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2013", "publicerat_datum"=>"2013-12-04", "publicerat_timestamp"=>1386115200}