Patentlagen
Norstedts Juridik

Patentlagen

Kommentar till lagen som den lyder den 1 juli 2013

57900
Tryckt upplaga
Digital upplaga

579 kr (exkl. moms)

Boken innehåller koncentrerade lagkommentarer till den svenska patentlagen. Syftet är att den ska fungera som en praktiskt användbar handbok att slå upp i för den som vill få en fördjupad förståelse och uttolkning av patentlagens bestämmelser.

Kommentarerna är inriktade på det väsentliga, och såväl den hantering som är relaterad till en patentansökan som patentets roll som immateriell egendom kommenteras utifrån lång och djup erfarenhet hos författarna.

Genom hänvisningar till förarbeten, rättsfall och litteratur visar boken även vägen till mer uttömmande kunskap om hur lagens paragrafer tillämpas.

Boken är ett värdefullt verktyg för den som yrkesmässigt hanterar patentfrågor, men kan också vara till stor nytta för den som mer sporadiskt kommer i kontakt med patent.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 166
  • Utgiven: 2013
  • ISBN: 978-913901724-0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Boken innehåller koncentrerade lagkommentarer till den svenska patentlagen. Syftet är att den ska fungera som en praktiskt användbar handbok att slå upp i för den som vill få en fördjupad förståelse och uttolkning av patentlagens bestämmelser.

Kommentarerna är inriktade på det väsentliga, och såväl den hantering som är relaterad till en patentansökan som patentets roll som immateriell egendom kommenteras utifrån lång och djup erfarenhet hos författarna.

Genom hänvisningar till förarbeten, rättsfall och litteratur visar boken även vägen till mer uttömmande kunskap om hur lagens paragrafer tillämpas.

Boken är ett värdefullt verktyg för den som yrkesmässigt hanterar patentfrågor, men kan också vara till stor nytta för den som mer sporadiskt kommer i kontakt med patent.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: