Påtaglig skada (till 3 kap. 6 § 2 stycket miljöbalken), allmänna råd
Naturvårdsverket

Påtaglig skada (till 3 kap. 6 § 2 stycket miljöbalken), allmänna råd

3800

38 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: