Partihandel med läkemedel (LVFS 2014:8), ändrade föreskrifter, HSLF-FS 2018:63
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Partihandel med läkemedel (LVFS 2014:8), ändrade föreskrifter, HSLF-FS 2018:63

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av LVFS 2014:8, se längre ned.
Tryckt upplaga: