Partihandel med läkemedel, föreskrift LVFS 2014:8
Läkemedelsverket

Partihandel med läkemedel, föreskrift LVFS 2014:8

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändras av HSLF-FS 2018:63, se längre ned.
Tryckt upplaga: