Partier och organisationer
Norstedts Juridik

Partier och organisationer

50400

504 kr (exkl. moms)

Ny upplaga av flitigt använd »partihandbok» - med aktuella händelser i demokratiprocessen, bl.a. EU-dimensionen och det lokala perspektivet.

Här beskrivs partiernas och organisationernas uppbyggnad, ideologiska utveckling, medlemmar, konflikter, skiljelinjer och tänkbara framtid. Behandlar de historiska processer som ligger bakom formandet av parti- och organisationsväsendet i dagens Sverige. 1997 års demokratiutredning och den stora forskarinsats för att genomlysa den svenska demokratin som blev följden har beaktats i denna uppdatering. Resultatet har blivit en aktuell och systematisk grund för den som vill lära känna det svenska parti- och organisationsväsendet. Tommy Möller är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Mats Bäck har lång erfarenhet som lärare, lärarfortbildare, skolledare.