Pärm till tullhandböckerna
Tullverket

Pärm till tullhandböckerna

13000

130 kr (exkl. moms)

Pärmar till tulltaxan med instick.

Om du beställer en enstaka pärm måste du ange vilken tullhandbok eller vilken del av tulltaxan (del 1-3) som pärmen ska användas till. Detta kan du skriva i fältet »Meddelande till Kundservice».

Produktdetaljer: