Pappapusslet
Statens folkhälsoinstitut

Pappapusslet

15000

150 kr (exkl. moms)

Författare:
Philip Hwang

Att få arbetsliv och familjeliv att fungera tillsammans är en viktig del av familjepusslet. Här ges tips till pappor, arbetsgivare och fackliga organisationer på vad man kan göra.

I rapporten, och utifrån en modell som utvecklats av två amerikanska psykologer behandlas flera av de roller som pappan har; som pappa i relation till barnet, som make och pappa i en parrelation; som yrkesarbetande som ska få ihop arbetsliv och familjeliv.

Produktdetaljer: