.
Panträtt
  • Förmögenhetsrätt

Panträtt

Gösta Walin, Göran Millqvist, Annina H. Persson
0
Panträtt
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I Panträtt ges en sammanhängande, aktuell överblick över hur panträtt i olika former upplåts och säkerställs liksom hur den kan gå förlorad och hur den realiseras. Därvid redogörs också för hur finansiella instrument och andra immateriella tillgångar ska hanteras ur ett panträttsligt perspektiv. Verket är främst avsett för praktikern som behöver få konkreta svar på olika tillämpningsfrågor inom panträtten men är värdefullt även för rättsvetenskapen genom den breda översikt det ger. Sedan förra upplagan utkom år 2012 har flera viktiga rättsfall tillkommit jämte en del ny lagstiftning som påverkar panträttsliga spörsmål.