.
Panträtt
  • Förmögenhetsrätt

Panträtt

Gösta Walin, Göran Millqvist, Annina H. Persson
Produkt-id: 7086051819686
ID: P000043277

1.134 kr (exkl. moms)

Panträtt

Panträtt

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

I boken Panträtt ges en sammanhängande, aktuell överblick över hur panträtt i olika former upplåts och säkerställs liksom hur den kan gå förlorad och hur den realiseras. Därvid redogörs också för hur finansiella instrument och andra immateriella tillgångar ska hanteras ur ett panträttsligt perspektiv. Boken är främst avsedd för praktikern som behöver få konkreta svar på olika tillämpningsfrågor inom panträtten men är värdefull även för rättsvetenskapen genom den breda översikt den ger. Sedan förra upplagan utkom år 2012 har flera viktiga rättsfall tillkommit jämte en del ny lagstiftning som påverkar panträttsliga spörsmål.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139312956.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000043277", "primary"=>"true", "verkid"=>"09D9ED1D36A8020985257F45004833FC4", "subject_areas"=>["Förmögenhetsrätt"], "subjects"=>["Förmögenhetsrätt"], "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1713", "id"=>"DDDB3064674C80ECC125752E003F14DC", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Gösta", "lastname"=>"Walin"}, {"contact_id"=>"1281", "id"=>"9EB855E741FA6542C125752E003EA52F", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Göran", "lastname"=>"Millqvist"}, {"contact_id"=>"1745", "id"=>"E23FB4C30828825DC125752E003E5D66", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Annina H.", "lastname"=>"Persson"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"252", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"4", "priceresellers"=>"794", "size"=>"418", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2022", "publicerat_datum"=>"2022-02-04", "publicerat_timestamp"=>1643932800, "marclass"=>"BRONZE TITLE"}