.
Pang för pengarna. ESO-rapport 2019:7
 • Ekonomi
 • Offentlig rätt

Pang för pengarna. ESO-rapport 2019:7

En ESO-rapport om Sveriges militära materielförsörjning (Fi 2007:03)

18400

184 kr (exkl. moms)

Pang för pengarna. ESO-rapport 2019:7

Pang för pengarna. ESO-rapport 2019:7

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 123
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 978-913824974-1
 • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

På grund av det försämrade säkerhetsläget i Sveriges närområde har Sverige en uttalad ambition att öka den militära förmågan de kommande åren. Militär materiel utgör drygt en tredjedel av försvarsutgifterna och om försvarsförmågan ska öka kommer materielbehoven inom Försvarsmakten att vara stora. För att kunna möta framtida utmaningar behöver den nuvarande materielförsörjningen effektiviseras. Eftersom Sverige är ett litet land med relativt stor inhemsk försvarsindustri finns även viktiga strategiska vägval att göra för anskaffningen av militär materiel. Författarens förslag på möjliga vägval för Sveriges framtida materielförsörjning:
 • att en ny materielförsörjningsstrategi inte bör låsa sig vid specifika anskaffningsmetoder utan istället låta omständigheterna avgöra
 • att det bör tas fram en kompletterande försvarsindustriell strategi.

Rapporten understryker även behovet av långa planeringshorisonter för att uppnå en kostnadseffektiv materielförsörjning.

Rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.