Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen.
Prop. 2017/18:11
Finansdepartementet

Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen. Prop. 2017/18:11

7600

76 kr (exkl. moms)

Lämnar förslag om införande av ett påminnelseförfarande och en påminnelseavgift vid utebliven betalning av den årliga avgift som mäklare är skyldiga att betala enligt fastighetsmäklarlagen. Syftet med förslaget är att ge Fastighetsmäklarinspektionen möjlighet att hantera de uteblivna betalningarna på ett mer ändamålsenligt sätt och skapa kostnadstäckning för myndighetens hantering av dem. Enligt den nuvarande ordningen ska en mäklares registrering återkallas utan påminnelse efter utebliven betalning.
Tryckt upplaga: